ఇంగ్లీషు పాఠాలు: అమెరికన్ స్కై - ప్రివ్యూ

పూర్తి పాఠం గురించి

ఈ ఒక ప్రివ్యూ ఉంది"అమెరికన్ స్కై"ఈ ఇటాలియన్ పాఠం కోసం ఒక వ్యక్తి గెలుచుకున్న కోరుకుంటున్నారు వారి గుండె తో. మీరు అనుసరిస్తున్నారు ఒక మహిళ ఒక యునైటెడ్ స్టేట్ లేదా ఇటలీ, ఈ పాఠం.

ఒక చిన్న గుండె నిండి పదాలు మరియు పదబంధాలు.

డౌన్లోడ్ ఇప్పుడు

లేదా కొన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహం ఇటాలియన్ పదబంధాలు. మీరు చెప్పగలను, ఒక ఇటాలియన్. పరిహసముచేయు మహిళలు మరియు నిరంతర లేకుండా ఉండటం చాలా దూకుడు. త్రాగడానికి ఉంటే, ఆమె తో ఎవరైనా ఉంటే, ఆమె ఒక ప్రియుడు, మరియు మరింత. మనస్సు లో కలిగి మాత్రమే ఇంగ్లీషు పదాలు మరియు బహుశా మీరు నేర్చుకుంటారు చెల్లించడానికి ఆమె పెద్ద అభినందనలు ఇటాలియన్ (మరియు మీరు సరిగ్గా ఉంటే, ఆమె చిరునవ్వు, ఆమె విశ్వాసం.
డేటింగ్ చాట్ కలిసే ఒక అమ్మాయి డేటింగ్ వీడియో స్కైప్ వీడియో చాట్ ఆన్లైన్ ప్రసార పరిచయం పొందడానికి తీవ్రమైన సంబంధాలు లేకుండా ప్రకటనలు చాట్ రౌలెట్ అమ్మాయి ఆన్లైన్ కోసం ఉచిత వీడియో చాట్ రౌలెట్ లేకుండా నమోదు చాట్ రౌలెట్ ఆన్లైన్ అమ్మాయిలు వీడియో చాట్ లేడీస్