గ్రేట్ సాహస ఆన్లైన్

వారు కాస్మోపాలిటన్, మరియు కూడా మీ ఆదేశం డాంటే యొక్క భాష లేదు దాటి వెళ్ళి»హలో బెల్లా, మీరు వ్యవహరించే ఉంటే కూడా తన తెలుగు పరిపూర్ణ కాదు, మీరు చూస్తారు అని

ఆమె అలా వెచ్చని మరియు ఆసక్తి మీరు దయచేసి మీరు అభిముఖంగా తన తప్పులు, లేదా సంతోషించు వద్ద తన కోసం అభ్యర్థన భాషా సహాయం.», ప్రతి క్షణం సంభాషణ, బహిర్గతం మీ లోపలి ఆలోచనలు మరియు భావాలు.

ఓపెన్ ఒక శృంగార సాయంత్రం ఆమె వెనిస్ లో, కూడా మీరు నిజంగా కష్టం మీ ఆఫీసు లో బ్రూక్లిన్ మంచుతుఫాను

About